BIZNES I TECHNOLOGIE #12: Akceleratory Technologii - Warsaw Accelerator

Dzisiejszym gościem odcinka jest Dr Andrzej Kuśmierz – współzałożyciel Warsaw Accelerator WAW.ac razem z Anną Walkowską. Autor warsztatów Idea2Business adresowanych do naukowców. Od 2011 wspiera innowacje współpracując z funduszami i z naukowcami, którzy chcą zmienić swoje idee w biznes. Mentor i coach w konkursie dla start up’ów Intel Business Challenge, Intel Global Challenge, Citi Mobile Challenge, w programie akceleracyjnym DT WARP w hub:raum oraz w Challenge Up.

Dr Andrzej Kuśmierz

Wykładowca w Katedrze Strategii Akademii Leona Koźmińskiego, dyrektor Centrum Zarządzania w Sektorze Zdrowia. Od 2000 roku prowadzi wykłady, warsztaty oraz doradztwo z obszarów przywództwa, strategii oraz e-biznesu. Doradza przedsiębiorstwom z branży IT, telekomunikacyjnej i medycznej. Jest promotorem oraz recenzentem ponad 100 projektów doradczych (związanych ze start up’ami, restrukturyzacją, wdrażaniem strategii) prowadzonych w ramach programów Executive MBA i Kozminski MBA. Jest autorem i współautorem studiów przypadku oraz publikacji naukowych z zakresu strategii, przywództwa i zarządzania zmianą.

Warsaw Accelerator PIERWSZY AKCELERATOR

FINANSOWANY PRZEZ M.ST. WARSZAWA

ZAKRES

Zadaniem publicznym, które realizujemy w ramach umowy z m.st. Warszawa (instytucja finansująca niniejszy program), jest przeprowadzenie pilotażowego programu akceleracji innowacyjnych i skalowalnych przedsięwzięć związanych z obszarem:

  • life science,
  • technologii materiałowych,
  • optoelektroniki,
  • energii,
  • IT,
  • mobile.

ODBIORCY

Program adresowany jest do przedsiębiorców MŚP z rejonu Warszawy, w tym do: - inkubowiczów Centrum Przedsiębiorczości Smolna, - naukowców z warszawskich instytutów naukowych i badawczych, będących absolwentami warsztatów Idea2Business, - startupów ze społeczności zgromadzonej wokół Startup Grind Warsaw i Reaktor Warsaw, - uczelni i instytutów badawczych z warszawskiego obszaru funkcjonalnego.

PROGRAM

Program podzielony jest na dwa etapy praktycznych warsztatów merytorycznych, które poprzedzone są rekrutacją do 2 sierpnia br i zakończone w październiku Demo Day dla inwestorów i klientów.

  • I etap: Sprint Workshops – intensywne, 4-dniowe warsztaty wspólne dla ok 40 zrekrutowanych przedsiębiorców.
  • II etap: Marathon Workshops – właściwy, 1,5-miesięczny program dla 20 osób w zespołach złożonych z finalistów Sprint Workshops i dobranych kompetencyjnie nowych członków z dopełniającymi umiejętnościami lub doświadczeniem. Na podstawie wyników pierwszego etapu dla części osób zaproponujemy wspólne warsztaty specjalistyczne, a dla części indywidualne sesje mentoringowe lub doradcze.
© materiały graficzne / myzyczne pochodzą od: