BIZNES I TECHNOLOGIE #8: Brokerzy Technologii

Broker technologii to osoba która wyszukuje, udostępnia i wdraża nowe rozwiązania technologiczne. Głównym celem brokera technologii jest zabezpieczenie, zbycie lub nabycie praw do technologii, know how. Czego dowiesz się z odcinka: Jakie ma zadania broker technologii, jak się zostaje brokerem technologii, co w pracy brokera daje najwięcej satysfakcji, jakie są bariery w pracy brokera.

Kim jest broker technologii?

Broker technologii to osoba która wyszukuje, udostępnia i wdraża nowe rozwiązania technologiczne. Głównym celem brokera technologii jest zabezpieczenie, zbycie lub nabycie praw do technologii, know how. Do pozostałych zadań należy m.in. ułatwienie komunikacji świata nauki ze światem biznesu. Identyfikacja zagrożeń prawnych, podatkowych, finansowych uniemożliwiających komercjalizację. Zarządzanie transferem technologii. Istotnym aspektem jest orientacja w przepisach dotyczących własności intelektualnej

© materiały graficzne / myzyczne pochodzą od: