BIZNES I TECHNOLOGIE #22: Działalność badawczo–rozwojowa w Orange Polska

Działalność badawczo–rozwojowa w Orange Polska prowadzona jest w ramach międzynarodowej sieci Orange Labs, w skład której wchodzi 15 jednostek badawczo-rozwojowych i laboratoriów Orange rozmieszczonych na 4 kontynentach. Laboratoria w Polsce stanowią 15% potencjału badawczego całej sieci. Rozwiązania wypracowane w Polsce są wykorzystywane w ofercie dla rodzimych klientów, ale także w oddziałach Orange w innych krajach. Podobnie część rozwiązań opracowanych przez zagraniczne laboratoria Orange implementowana jest w polskich warunkach.

Orange Labs

Orange Labs w Polsce powstało na bazie Centrum Badawczo – Rozwojowego TP w grudniu 2009 r., jednakże historia struktur organizacyjnych pionu B+R sięga wielu lat wstecz, gdy Centrum stanowiło wsparcie badawcze na rzecz przedsiębiorstwa Poczta Polska, Telegraf i Telefon, z którego powstała Telekomunikacja Polska. W działalność B+R Orange Polska inwestuje rocznie średnio ponad 54 mln zł. W sumie w latach 2003-2014 na badania przeznaczono ponad 658 mln zł. W Orange Labs pracuje 451 osób, z których 404 zajmuje się działalnością badawczo-rozwojową.

Sebastian Grabowski

Sebastian Grabowski ukończył Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Koszalińskiej a także Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i psychologię ogólną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. W swojej pracy badawczej zajmuje się tematyką Otwartych Danych, Interakcjami pomiędzy użytkownikami sieci telekomunikacyjnych i Internetu oraz zagadnieniami związanymi z Otwartym Rządem. Od 14 lat związany z branżą telekomunikacyjną, aktualnie w Orange Labs, międzynarodowej sieci ośrodków R&D pełni rolę Dyrektora Centrum Badawczo Rozwojowego. Twórca ogólnopolskiej inicjatywy poświęconej tematyce Otwartych Danych – BIHAPI www.bihapi.pl. Miłośnik wymyślania nazw marketingowych np. ZETAFON, DWUPAK i inne. Wykładowca na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Prezes Fundacji „ArchitectsPL” zajmującej się popularyzacją ICT jako jedno z głównych narzędzi rozwoju społecznego. Aktualnie zaangażowany w multidyscyplinarne projekty Innowacji Społecznych opartych na nowych technologiach teleinformatycznych.

© materiały graficzne / myzyczne pochodzą od: