BIZNES I TECHNOLOGIE #29: Finansowanie działalności badawczo rozwojowej z dotacji

Finansowanie działalności badawczo rozwojowej z dotacji
Zespół PwC świadczy szereg usług związanych z uzyskiwaniem przez naszych klientów dotacji, poczynając od pozyskaniu dotacji, poprzez jej rozliczenie oraz na pomocy w prowadzeniu dyskusji z instytucjami wdrażającymi odpowiednie programy. W szczególności specjalizujemy się w pozyskiwaniu bezpośrednich dotacji dla przedsiębiorstw na projekty badawczo – rozwojowe, projekty związane z ochroną środowiska, inwestycje rozwojowe przedsiębiorstw oraz szkolenia.

Tomasz Sajkowski

Menedżer, Innowacje i B+R, dotacje i ulgi Od ponad 6 lat specjalizuję się w pozyskiwaniu oraz rozliczaniu pomocy publicznej – zarówno ze środków krajowych, jak i międzynarodowych źródeł wsparcia. Dotychczas byłem autorem lub współpracowałem przy pozyskaniu ponad 160 mln PLN dotacji. Pomagałem także swoim Klientom w uzyskaniu pomocy publicznej o wartości ponad 500 mln PLN w formie zwolnień podatkowych na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych.

Specjalizuję się w projektach inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych oraz z obszaru ochrony środowiska. Wśród moich dotychczasowych Klientów są zarówno międzynarodowe grupy kapitałowe, duże polskie oraz międzynarodowe przedsiębiorstwa, firmy z sektora MŚP, konsorcja naukowe jak również fundacje i organizacje non-profit. Pomagam podmiotom z różnych branż, w tym m.in. IT, energetyki gazownictwa, chemii, farmacji, motoryzacji, lotnictwa, bankowości, produkcji gier wideo, czy BPO.

Podchodzę kompleksowo do świadczonych usług. W wielu przypadkach jestem z Klientami od samego początku projektu: optymalizując jego zakres, dokonując ewaluacji zasadności jego realizacji, wyboru optymalnej lokalizacji czy strategii finansowania i aplikowania o wsparcie zewnętrzne, przez pozyskanie pomocy publicznej i na jej rozliczeniu kończąc. Dzięki temu udaje mi się zdiagnozować i przeciwdziałać ryzykom, które mogą wystąpić w trakcie całego tego skomplikowanego procesu.

Wspólnie z przedsiębiorcami działam także na rzecz rozwoju innowacyjności, czy to poprzez ewaluację strategii inwestowania w projekty rozwojowe, czy też określenie oczekiwanych kierunków badań dla wybranych sektorów.

© materiały graficzne / myzyczne pochodzą od: