BIZNES I TECHNOLOGIE #7: INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU

WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ EIT+ to pierwsze polskie centrum badawczo-rozwojowe (RTO — Research and Technology Organization). Centrum we współpracy z jednostkami badawczymi z całej Polski prowadzi obecnie ponad 40 zadań badawczych w ramach dwóch kluczowych projektów w obszarach nano– i biotechnologii. Gościem odcinka jest Patrycja Radek z Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Jeśli chcesz dowiedzieć się jakie wsparcie można uzyskać od tego typu instytucji zapraszam do słuchania i oglądania.

WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ EIT+

WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ EIT+ to pierwsze polskie centrum badawczo-rozwojowe (RTO — Research and Technology Organization). Centrum we współpracy z jednostkami badawczymi z całej Polski prowadzi obecnie ponad 40 zadań badawczych w ramach dwóch kluczowych projektów w obszarach nano– i biotechnologii. Dzięki realizowanym projektom BioMed oraz NanoMat dokonano już 50 zgłoszeń patentowych, a wynalazki EIT+ zdobywają nagrody na międzynarodowych targach i konferencjach naukowych. Firma pozyskuje fundusze unijne na realizację projektów badawczych pod nadzorem przemysłu oraz tworzy i koordynuje konsorcja naukowo-przemysłowe służące realizacji wspólnych projektów badawczo-rozwojowych.

KAMPUS PRACZE

Siedziba Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, to priorytetowa inwestycja naukowo-technologiczna w Polsce, wspólne przedsięwzięcie władz miasta i wrocławskich uczelni. Położony jest 13 km od centrum miasta, w pobliżu obwodnicy autostradowej i lotniska. Kompleks o powierzchni 27 ha i budynkach o unikalnej architekturze, wraz z terenami pod nowe inwestycje, tworzy wielowymiarową przestrzeń, gdzie rozwijana jest polska gospodarka oparta na wiedzy i nowych technologiach.

NA TERENIE KAMPUSU w ramach projektu DCMiB powstaje najbardziej kompleksowa w Polsce infrastruktura badawcza,w skład której wchodzą: - cztery budynki laboratoryjne o łącznej powierzchni ponad 23,5 tys. m² - sieć 40 specjalistycznych laboratoriów -nano– i biotechnologicznych - unikatowa w skali kraju aparatura badawcza, niezbędna do prowadzenia badań z zachowaniem najwyższych standardów jakości.

LABORATORIA

Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ wyposażane są w najnowszy sprzęt i pozwalają realizować interesujące przemysł, aplikacyjne projekty badawcze oraz badania podstawowe uwzględniające światowe trendy rozwojowe. Dzięki naukowcom, menedżerom projektów badawczych, brokerom technologii, specjalistom ds. ochrony własności intelektualnej oraz komercjalizacji Wrocławskie Centrum Badań EIT+ odpowiada na potrzeby firm, naukowców i każdego z nas. Wiąże się to również z opracowaniem i ochroną wytworzonej własności intelektualnej i komercjalizacją wyników badań, poprzez udzielanie licencji i tworzenie spółek technologicznych.

Patrycja Radek

** Wicedyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ ** Od czerwca 2011 r. związana z Departamentem Rozwoju Biznesu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, gdzie odpowiada za strategiczny rozwój biznesowy firmy, budowanie polityki sprzedaży usług, kreowanie polityki marketingowej i promocyjnej spółki.

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej (specjalność: Biotechnologia) oraz Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej (specjalność: Zarządzanie i Marketing). Certyfikowany menedżer projektów zgodnie ze standardem International Project Management Association. Certyfikowany trener biznesu. Absolwentka Programu TOP500 Innovators na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Doktorantka Uniwersytetu Ekonomicznego (zarządzanie strategiczne).

Po ukończeniu studiów przez sześć lat współtworzyła oddział niemieckiej firmy Technische Akademie Wuppertal, gdzie była odpowiedzialna za budowanie wizerunku firmy na rynku polskim, marketing i sprzedaż usług eksperckich.

© materiały graficzne / myzyczne pochodzą od: