Biznes i Technologie #1: Komercjalizacja Technologii

Biznes i Technologie to nowy kanał w DEKOMPRESORZE. Będziemy rozmawiać o komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań, transferze technologii oraz wszystkim co jest związane z gospodarką opartą na wiedzy. W pierwszym odcinku omówimy cykl komercjalizacji technologii

Słownik pojęć

Komercjalizacja - Sposób wprowadzania wiedzy na rynek przez ośrodek naukowy, zarówno poprzez istniejące firmy, jak i poprzez nowe przedsiębiorstwa. Komercjalizacja oznacza, że ośrodek uzyskuje korzyść materialną.

Wynalazek – rozwiązanie problemu, które w ocenie twórcy jest nowe. W systemie prawa brak definicji pojęcia „wynalazek”. Ustawa Prawo własności przemysłowej definiuje jedynie szczególne kryteria, które musi posiadać wynalazek aby mógł zostać udzielony na niego patent.
Zgodnie z ustawą: patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki, na wynalazki, które są nowe (nie są częścią stanu techniki), posiadają poziom wynalazczy (nie wynikają dla wynalazcy w sposób oczywisty ze stanu techniki) i nadają się do przemysłowego stosowania.

Gospodarka oparta na wiedzy - według definicji OECD jest to gospodarka oparta wprost na tworzeniu traktowanym jako produkcja oraz dalszym przekazywaniu czyli dystrybucji oraz praktycznym wykorzystaniu wiedzy i informacji Są więc trzy etapy będące podstawą rozwoju gospodarczego produkcja dystrybucja wdrożenie Wiedza jest określonym produktem niezależnym bytem który napędza rozwój Istotnym przejawem rozwoju gospodarki opartej na wiedzy jest powstanie nowego działu rachunkowości finansowej tj rachunkowości aktywów kompetencyjnych i kapitału intelektualnego

Transfer Technologii - Nieodłącznym pojęciem związanym ze źródłem innowacji jest transfer technologii Jest to proces przeniesienia określonej wiedzy technicznej i jej zastosowania z kraju dawcy do kraju biorcy Transferowi towarzyszą konieczne zabiegi adaptacyjne Tak więc wiedza techniczna która była wykorzystana w jednym kraju jest świadomie wykorzystana w innym kraju

Ewaluacja

Elementy które należy brać pod uwagę przed podjęciem decyzji o komercjalizacji technologii / Stwierdzenie innowacji i potencjału rynkowego

 1. Unikalność technologii
 2. Gotowość technologii do uruchomienia produkcji
 3. Wartość rynku
 4. Spodziewana marża zysku
 5. Intensywność konkurencji na rynku
 6. Konkurencyjna przewaga produktu lub usługi
 7. Łatwość wejścia na rynek
 8. Konserwatyzm klientów
 9. Zaangażowanie zespołu
 10. Doświadczenie biznesowe zespołu

Ścieżki komercjalizacji

 • Udzielenie licencji wyłącznej lub niewyłącznej innemu podmiotowi
 • Sprzedaż wynalazku bądź technologii innemu podmiotowi
 • Założenie działalności gospodarczej która będzie samodzielnie sprzedawała produkty lub świadczyła usługi
© materiały graficzne / myzyczne pochodzą od: