BIZNES I TECHNOLOGIE #5: Matrix Thinking

W 1999 roku australijski inżynier i doradca biznesowy Roger La Salle stworzył i opatentował metodologię innowacyjnego myślenia La Salle Matrix Thinking™. W metodzie tej do innowacyjnego rozwoju produktów i usług używa się wielowymiarowej matrycy.

Dzisiaj metoda matrycowa z olbrzymim sukcesem wykorzystywana jest w 27 krajach, w tysiącach organizacji na całym świecie a teraz i w Polsce. Metodę wykorzystują takie firmy jak m.in. Deloitte, Goldman Sachs, General Electric, DuPont, Caterpillar i wiele innych.

DLACZEGO WARTO WYKORZYSTYWAĆ MYŚLENIE MATRYCOWE W POBUDZANIU INNOWACYJNOŚCI

Opublikowany w 2013 roku Global Innovation Index wskazuje, że Polska pod względem wprowadzania innowacji znajduje się na odległym 49 miejscu. Polskę wyprzedzają nie tylko wysoko rozwinięte kraje jak USA czy Niemcy ale także większość krajów Europy środkowej jak Rumunia czy Bułgaria. Dlaczego tak się dzieje? Jednym z powodów jest brak kultury, narzędzi i technik przygotowywania i wdrażania innowacji

© materiały graficzne / myzyczne pochodzą od: