BIZNES I TECHNOLOGIE #24: Proces inwestycyjny w Black Pearls VC

Black Pearls LQT Fund będzie prowadzi swoją działalność w Olivia Business Centre, największym centrum biznesowym w Polsce Północnej. Finansowanie inwestycji wspiera współinwestor funduszu – Maciej Grabski – doświadczony przedsiębiorca, inwestor i anioł biznesu oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu BRIdge Alfa.

BLACK PEARLS LQT FUND

Black Pearls LQT Fund będzie prowadzi swoją działalność w Olivia Business Centre, największym centrum biznesowym w Polsce Północnej. Finansowanie inwestycji wspiera współinwestor funduszu – Maciej Grabski – doświadczony przedsiębiorca, inwestor i anioł biznesu oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu BRIdge Alfa.

Największe szanse na wsparcie mają technologie, których wdrożenie przyczyni się do poprawy jakości życia (ang. Life Quality Technologies, LQT). Fundusz zakłada trzyletni horyzont inwestycyjny.

  • Kapitał: prywatny + publiczny
  • Wielkość inwestycji: do 2 000 000 PLN
  • Zarządzany kapitał: 20 000 000 PLN

BLACK PEARLS INVESTMENTS

Fundusz dokonuje inwestycji w innowacyjne przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju. Działalność inwstycyjna została dofinansowana w ramach działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przy udziale Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Fundusz zakłada dwuletni horyzont inwestycyjny.

  • Kapitał: prywatny + publiczny
  • Wielkość inwestycji: do 1 000 000 PLN
  • Zarządzany kapitał: 12 500 000 PLN

GEMSTONE PARTNERS

Gemstone Partners jest firmą inwestycyjno-doradczą działającą w segmencie Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP). Naszym głównym zadaniem jest zapewnianie wiedzy i kapitału początkującym przedsiębiorcom, a także tym, którzy chcieliby zwiększyć skalę prowadzonej działalności. Gemston Partners jest funduszem działającym w obrębie tzw. „luki kapitałowej”.

Kapitał: prywatny

  • Wielkość inwestycji: do 500 000 PLN
  • Zarządzany kapitał: 5 000 000 PLN
© materiały graficzne / myzyczne pochodzą od: