BIZNES I TECHNOLOGIE #27: Ulgi na działalność badawczo-rozwojową

Ulgi na działalność badawczo-rozwojową
Mechanizm ulgi na badania i rozwój pozwala z początkiem 2016 roku wszystkim przedsiębiorcom, niezależnie od branży czy wielkości, odliczać od 10 do 30% wyodrębnionych w ewidencji kosztów kwalifikowanych działalności B+R. Istotne jest jednak, aby dobrze zdefiniować działania oraz koszty, jakie mogą stanowić podstawę do skorzystania z ulg

Działalność badawczo-rozwojowa:

 • to działalność twórcza,
 • obejmuje działalność badawczą lub prace rozwojowe,
 • podejmowana jest w sposób systematyczny,
 • ma na celu zwiększenie zasobów wiedzy oraz
 • wykorzystanie zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Zakres działań kwalifikujących się do ulgi

 • Ulga pozwala na kwalifikowanie projektów w toku – np. rozpoczętych w poprzednich latach,
 • Ulga nie wymaga prowadzenia ewidencji w podziale na projekty, a jedynie rodzaje kosztów,
 • Nie ma znaczenia wynik prowadzonych badań.

Koszty kwalifikowane

Koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu obejmują:

 • płace i składki pracowników (zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej),
 • nabycie materiałów i surowców związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową,
 • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej,
 • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej w działalności badawczo-rozwojowej,
 • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w działalności badawczo-rozwojowej.

Gość odcinka. Beata Cichocka - Tylman

Dyrektor w zespole Innowacje i B+R, Dotacje i ulgi PwC. Jej pasją są innowacje, proces ich powstawania i wdrażania do praktyki. Od ponad 10 lat pomaga przedsiębiorcom pozyskiwać dotacje na ich działalność rozwojową oraz kształtować strategie i procesy związane z innowacjami, co jest jej największą pasją. Wśród jej klientów jest wiele start upów z różnych sektorów, a wszystko je łączy jedno – szerokie horyzonty i ambitne założenia co do przyszłości. Autorka dwóch blogów profesjonalnych, uznany ekspert w konkursach związanych z innowacjami i autor wielu profesjonalnych publikacji. Prywatnie autorka bloga o książkach fantasy, grach planszowych i serialach.

© materiały graficzne / myzyczne pochodzą od: