DEKOMPRESOR /PRAWO #14: Dzień Niepodległości

Jak wyglądało prawo u zarania II Rzeczypospolitej. Pokażemy Wam pierwszą ustawę odrodzonego Państwa Polskiego oraz omówimy wyzwania przed jakimi stanął prawodawca polski w tamtym okresie. Wskażemy jakie problemy wynikały z konieczności unifikacji trzech różnych systemów prawnych państw zaborczych. Odniesiemy się też do ostatnich wyborów oraz rozwiejemy kilka mitów związanych z różnymi systemami wyborczymi czy systemami głosowania. Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania kolejnego odcinka DEKOMPRESOR /PRAWO.

Wiadomości 

W tej części omówiliśmy zdarzenia, które miały miejsce w Polsce i związane były z różnymi aspektami prawnymi.

Omówiliśmy informację o zaangażowaniu Rzecznika Praw Obywatelskich po stronie obywateli prześladowanych przez Pocztę Polską w związku z niepłaceniem abonamentu RTV. Powiedzieliśmy  też o wyroku sądowym, który zakazuje uzależniania wypłaty odszkodowania za kradzież samochodu od posiadania kompletu kluczyków czy dowodu rejestracyjnego. Przełomowym wyrokiem jest orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE ws legalności osadzania na stronach internetowych linków do materiałów wideo. Wspomnieliśmy też o tym jak chronić się przed umowami zawieranymi przez telefon oraz o finale śledztwa w dawno zapomnianej sprawie Art-B. Przytoczyliśmy też dane nt. kosztu ostatnich wyborów samorządowych oraz odnieśliśmy się do orzeczenia w sprawie prawa do różnicowania świadczeń socjalnych w różnych krajach UE. Ponownie pokazaliśmy patologię polskiego wymiaru sprawiedliwości w wiadomościach o niewolnictwie w sądach, pijaństwie sędziów oraz bezprawiu Ministra Sprawiedliwości. Pośmialiśmy się również z kolejnych pomysłów fiskusa ws wydłużenia okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych, nieudolności urzędników wdrażających dyrektywę ws uprawnień do prowadzenia pojazdów i gminnego obowiązku podpisywania śmieci. A na koniec pokazaliśmy jak inteligentne inaczej pomysły ma rząd na walkę z umowami o pracę na czas określony.

Problemy z tworzeniem prawa u zarania II Rzeczypospolitej

Przeprowadziliśmy dla Was małe wykopaliska, aby przybliżyć Wam pierwsze akty prawne stanowione na terenach odzyskanej Polski. Pokazaliśmy na przykładach, jak wyglądał język ówczesnych aktów prawnych, ich objętość oraz przedmiot regulacji. Odzyskanie niepodległości po pierwszej wojnie światowej było początkiem bardzo dynamicznego procesu tworzenia prawa, które dzięki zaangażowaniu autorytetów prawnych doprowadziło do uchwalenia w tamtym czasie najnowocześniejszego prawa na świecie. Część z tych osiągnięć prawnych przetrwała czasy PRL-u, jak np. kodeks handlowy czy prawo wekslowe i czekowe. 

Systemy głosowania

W ostatniej części odcinka rozprawiliśmy się z mitami narosłymi wokół tzw. jednomandatowych okręgów wyborczych oraz przedstawiliśmy zbliżony do ideału system głosowania, który obowiązuje w Szwajcarii. Największym problemem, przed którym stoi każdy ustawodawca jest takie skonstruowanie systemu wyborczego, aby możliwe było zapewnienie odpowiedniej reprezentacji w parlamencie bez ryzyka doprowadzenia do paraliżu decyzyjnego wynikającego z nadmiernego rozdrobnienia politycznego. Skomentowaliśmy również ostatnie wybory samorządowe oraz związane z nimi problemy z liczeniem głosów.

© materiały graficzne / myzyczne pochodzą od: