DEKOMPRESOR /PRAWO #1: Klauzule niedozwolone (abuzywne, szare) - prawo w Internecie (pilot serii)

Rozpoczynamy cykl rozmów o prawnych aspektach obecności w Internecie. Zapraszamy Was do zadawania pytań - na tej podstawie będziemy realizowali kolejne odcinki cyklu. W tym odcinku rozpoczynamy rozmowę o klauzulach niedozwolonych, które często znajdujemy choćby w regulaminach sklepów internetowych. Oraz o tym kto to jest łowca klauzul...

Klauzule niedozwolone = abuzywne, szare. Czym jest klauzula niedozwolona?

Klauzula niedozwolona lub inaczej niedozwolone postanowienia umowne to takie zapisy umowy zawieranej z konsumentem, które nie zostały uzgodnione z nim indywidualnie. Nie są one dla konsumenta wiążące, jeżeli regulują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.

Gdzie znaleźć spis klauzul niedozwolonych i ile ich jest?

Rejestr klauzul niedozwolonych znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów [3]. Obecnie widnieje tam 5554 klauzul niedozwolonych.

Na czym zarabiają łowcy klauzul?

Łowcy klauzul występują przeciwko właścicielom stron internetowych, którzy świadczą różne usługi, z propozycjami zawarcia ugody w zamian za odstąpienia od wniesienia pozwu przeciwko przedsiębiorcy o posługiwanie się klauzulami niedozwolonymi. Proponują odstąpienie od pozwu za niewielkie wynagrodzenie finansowe. W przypadku odmowy zapłaty, wnoszą pozew do sądu ochrony konkurencji i konsumenta. Jeśli przedsiębiorca przegra proces w sądzie, to może zapłacić ok. 2 tys. zł (koszty sądowe plus opłata za publikację wyroku), a łowca klauzul, który go pozwał i tak dostanie zwrot kosztów za uczestnictwo w procesie. Łowcy klauzul składają tyle pozwów ile niedozwolonych zapisów znajdą w regulaminie. Czasami również dodatkowo zwiększają liczbę pozwów namawiając różne osoby do składania identycznych pozwów dotyczących tych samych klauzul. W konsekwencji przeciwko przedsiębiorcy może być wniesionych nawet kilkadziesiąt pozwów, co znacząco zwiększa potencjalne koszty w razie przegrania procesów.

Gość odcinka - Grzegorz Czekaj z Kiosk-Prawny.pl

Na stronie firmy Kiosk Prawny [2] czytamy: "Kiosk-Prawny jest miejscem, w którym prawo staje się narzędziem dostępnym każdemu za przystępną cenę." Razem z Grzegorzem postanowiliśmy uruchomić nowy wątek w DEKOMPRESORZE. Postaramy się w nim odpowiadać na Wasze pytania dotyczące styku prawa i informatyki / Internetu. Zapraszamy do kontaktu, nie bójcie się pisać o tym co Was nurtuje. Następne części cyklu poświecimy właśnie odpowiedziom na Wasze pytania.

I z tego miejsca, już teraz dziękujemy Grzegorzowi i całej firmie Kiosk Prawny, za chęć poświęcenia swojego czasu.

© materiały graficzne / myzyczne pochodzą od: