DEKOMPRESOR /PRAWO #18: Ochrona własności intelektualnej

Z Panią Agnieszką Banrowską z Fundacji Centrum Innowacji FIRE rozmawiamy o ochronie własności intelektualnej. W Wikipedii możemy przeczytać: "Własność intelektualna – zbiorcze określenie grupy monopoli prawnych, obejmujące niektóre dobra niematerialne (prawo autorskie) oraz niektóre własności przemysłowe (patenty oraz znaki towarowe)." Postaramy się w sposób ciekawy i zrozumiały opowiedzieć o ochronie własności intelektualnej.

Zagadnienie ochrony własności intelektualnej obejmuje wiele przejawów ludzkiej działalności w zakresie tworzenia nowych idei, rozwiązań przemysłowych, utworów literackich, muzyki czy filmów.

Ochrona własności jest regulowana przez różne ustawy takie jak np. prawo przemysłowe czy ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

W rozmowie z Panią Agnieszką Banrowską porozmawialiśmy o kilku przejawach ochrony własności intelektualnej obejmującej ochronę patentów, znaków towarowych i o prawach autorskich. Każdy z tych rodzajów ochrony jest inaczej traktowany przez prawo. Różne są drogi uzyskiwania ochrony, zróżnicowane są ceny i okresy ochrony prawnej oraz różny jest zasięg terytorialny ochrony.

W rozmowie odnieśliśmy się również do konfliktu pomiędzy Apple i Samsungiem na polu ochrony patentowej i wskazaliśmy, iż ochrona własności intelektualnej może być skutecznie wykorzystywana do realizacji celów marketingowych i strategicznych.

© materiały graficzne / myzyczne pochodzą od: